Search This Website

Tuesday, 26 January 2016

ભીખુદાન ગઢવી

ભીખુદાન ગઢવી
જન્મની વિગત:-    ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૮
ખીજદડ
રહેઠાણ:-              જૂનાગઢ
રાષ્ટ્રીયતા:-           ભારતીય
વ્યવસાય:-           લોક સાહિત્યકાર, ભજનીક
વતન:-                 માણેકવાડા
ખિતાબ:-     સંગીત નાટક અકાદમી પુરસ્કાર, કાગ પુરસ્કાર, પદ્મશ્રી પુરસ્કાર (૨૦૧૬)
ધર્મહિંદુ

No comments:

Post a Comment