Search This Website

Tuesday, 19 January 2016

Rohit bhai dvara GK & IQ TEST group ma quiz

Yakin darji
Jay ma sikotar
                    Quiz
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Q.1
Sau pratham stepler ni sharuaat kaya desh ma thai?

A. France
B. China
C.jourmany
D.india
💐💐💐💐💐💐💐💐
Ans.1 A✅✅✅
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Q.2
Hava nu Daban maapva na Akam ne shu kahe chhe?

A.Lectomiter
B.Haydromiter
C.Beromiter
D. Gelvenomiter
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Ans.2 C✅✅✅✅✅
Q.3🍒
"ASHTO MAA SAD GAMAYA" mantra kyathi leva ma aavyo chhe?

A. ATHRVA VED
B. SAMVED
C. RUGVED
D.YAJURVED
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
Yakin darji
Ans.3 C✅✅✅✅✅
🌸🌺🌺🌸🌺🌺🌸
Q.4
SUDOOKU ramat Saupratham kaya desh na News pepar ma raju thai?

A.japan
B.rashiya
C.France
D.italy
🌸🌺🌸💐🍒🌸🌹
Ans.4 C✅✅👆👆👆

Yakin darji
Q.5.

GRAHK SURAKSHA karyakram kai saal thi chalu thayo? ?

A. 1972
B. 1986
C.1997
D.1974
🌹💐💐
Ans.5 A✅✅✅✅
Q.6
Gandhiji "Adhunik bharat na nirmata" kone kahya hata?

A. Keshvchandra
B. Ravindranath
C.Lokmanya tilak
D.Raja Raammohan ray

💐🍒🌸🌺🌺🌹🌹🌹
Ans.6 C✅✅✅✅

Q.7 LCB ni gujarat ma sthapna kyare thai?

A.1964
B.1971
C.1999
D.1955
🌹🌺💐💐🍒🍒🌸

Ans.7A✅✅👆👆✅

Q.8
Gujarat ni sthapna vakhte ketla Jilla hata ?
A.12
B. 18
C.19
D.17

🍒💐💐🌸🌹🌹🌺🌺
Ans.8D✅✅✅✅✅

Q.9
BAARCODE ni shodh kai saal ma thai?

A.1999
B.1948
C.1966
D.1909
🌺👌🏻💐👆🌹🌸
Ans.9B✅

Q10.
BLUTOOTH ni shodh kyare thai?

A.1994
B.1999
C.1998
D.2000
🍒🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸
Ans.10A✅✅✅

Q.11 Sping kanta ni shodh ko e kari?

A. RICHARD SOLTER
B.IMUAL KANT
C.SOSAKA COBAYASHI.
D.VOREN BOLT
🌹🌺🍒👆💐🌸🌸
Ans-A✅

By-Rohit solanki ni quiz

No comments:

Post a Comment