Search This Website

Tuesday, 19 January 2016

Samir bhai ---Navneet quiz -2


By--Samir bhai

📚📝 ज्ञान  की  दुनिया📝📚
Post by-yakin darji(www.gkhubzone.com)
         ----jay ma sikotar
🍃NAVNEET QUIZ🍃
🍃19/01/2016🍃
🍃🎈Day : II 🎈🍃
🍃PAGE: 13 To 16🍃

📚📝 ज्ञान  की  दुनिया📝
www.gkhubzone.com
📚Q1. Gujarat nu sthan India na kaya Bhag ma 6e?

A. East
B. West
C. North
D. South

✔Q1. B. West ( Arab sagar na Kinare)

📚Q2. Latitude Of Gujarat?

A. 20*1' To 24*7' North

B. 68*4' To 24*7' East

C. 20*1' To 23*7' North

D. 68*4' To 73*2' East

✔Q2. A
www.gkhubzone.com
📚Q3. Gujarat ni North to South Length?

A. 500km
B. 550km
C. 590km
D. 600km

✔Q3. C

📚Q4. Gujart ni Ishan sarhade Kayu State aavel 6e?

A. MP
B. MH
C. UP
D. RJ

✔Q4. D
www.gkhubzone.com
📚Q5. Gujarat ma Total Railway way ketala Km 6e?

A. 5,690 km
B. 5,680 km
C. 5,698 km
D. 5,696 km

✔Q5. D

📚Q6. "LAAT" etale shu?

A. Tar Gujarat no North bhag

B. Hal na Gujarat no Madhya & East bhag

C. Hal na Gujarat no Madhya & West bhag

D. Hal na Gujarat no Madhya & South bhag

✔Q6. D
www.gkhubzone.com
📚Q7. India na Total Dariya Kinara no ketalo bhag Gujarat dharave 6e?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

✔Q7. C

📚Q8. Lagoon Sarovar ni Rachana kai Jagya ae thay 6e?

A. Kutchh
B. Devbhoomi Dwaraka
C. Bhavanagar
D. Surat

✔Q8. A

📚Q9. Paravarana Pirotan Tapu kya Famous 6e?

A. Bhavanagar
B. Jamanagar
C. Devbhoomi Dwaraka
D. B & C

✔Q9. D
www.gkhubzone.com
📚Q10. Manavadar thi Navibandar sudhi no bhag Kaya name thi Odkhay 6e?

A. Godha
B. Ghed
C. Charotar
D. Aanart

✔Q10. B

📚Q11. Niche ma thi kayo Bet Khambhat na Aakhat ma aavel 6e?

A. Aaliya Bet
B. Jegari Bet
C. Piram Bet
D. A & C

✔Q11. D

📚Q12. North Gujarat na Medan vistar ma niche ma thi kai Rivar no samavesh thay 6e?

A. Mahi & Vatrak
B. Vishwamitri & Mahi
C. Sabarmati & Banas
D. Auranga & Ambika

✔Q12. C
www.gkhubzone.com
📚Q13. Banaskantha District ni west Disha ae Aavel Ardh Ranvistar kaya Name ae Odkhay 6e?

A. Godha
B  Ghed
C. Charotar
D. Aanart

✔Q13. A
----Yakin darji---
📚Q14. Madhya Gujarat na Medan ma Niche ma thi kaya District no samavesh thato nathi?

A. Arvalli
B. Aanand
C. Mahesana
D. Ahmedabad

✔Q14. C
www.gkhubzone.com
📚Q15. Vatrak & Mahi Rivar Vachhe no Pradesh kaya Name thi Odkhay 6e?

A. Godha
B. Ghed
C. Charotar
D. Aanart

✔Q15. C

📚Q16. South Gujarat na Medan ma Niche ma thi kaya District no samavesh thato nathi?

A. Valasad
B. Aanand
C. Narmada
D. Tapi

✔Q16. B

📚Q17. South Gujarat na Medan kaya name thi Odkhay 6e?

A. Poor na Medan
B. Faldrup Medan
C. Charotar na Medan
D. Godha na Medan

✔Q17. A
www.gkhubzone.com
📚Q18. Dota & Palanpur Najik kai Tekario Aavel 6e?

A. Gor Mathavari Tekario

B. Mandav ni Tekario

C. Jesor ni Tekario

D. Geer ni Tekario

✔Q18. C

📚Q19. Saputara Giri Mathak kaya District ma Aavel 6e?

A. Valasad
B. Daang
C. Arvalli
D. Narmada

✔Q19. B

📚Q20. Kutchh na Samudra Kinara na Medan kaya Name thi Odkhay 6e?

A. Ghed na Medan

B. Ghodha na Medan

C. Kanthi na Medan

D. Poor na Medan
www.gkhubzone.com
✔Q20. C

📚Q21. South Geer ni Tekario ma Sauthi Unchi Tekari kai 6e?

A. Chotila
B. Shatrunjay
C. Sarkala
D. Pavagadh

✔Q21. C

📚Q22. Niche Aapel Parvat/Shikhar & District ni pair ma kai Wrong 6e?

A. Barado = Porabandar

B. Taranga = Mahesana

C. Willson = Valsad

D. Chotila = Bhavanagar

E. Osam = Rajakot

✔Q22. D
www.gkhubzone.com
📚Q23. Gujarat na kaya Bhag ma thi Karkvrut Pasar thay 6e?

A. East
B. West
C. North
D. South

✔Q23. C

📚Q24. Kyarek Shiyara ma Padata varsad ne shu kahevay?

A. Loo
B. Mavathu
C. Heli
D. NOTA

✔Q24. B

📚Q25. "Rutu Parivartan no Garo" kaya month ma Aave?

A. June To Sep.
B. Dec. To Feb.
C. Oct. To Nov.
D. Nov. To March

✔Q25. C

📚Q26. 40 Semi. Thi  o6o varsad Ma niche ma thi kaya District no samavesh thato Nathi?

A. BK
B. Patan
C. Kutchh
D. Valasad

✔Q26. D

📚Q27. Kai Rivar Daman ne Paradi thi Alag Pade 6e?

A. Ambika
B. Auranga
C. Paar
D. Kolak

✔Q27. D

📚Q28. "HaranFar" name na Sthal thi Gujarat ma kai Rivar praveshe 6e?
www.gkhubzone.com
A. Purna
B. DamanGanga
C. Auranga
D. Tapi

✔Q28. D

📚Q29. Mahi Rivar ni Total Length ketali 6e?

A. 700 km
B. 620 km
C. 525 km
D. 500 km

✔Q29. D

📚Q30. " Vanakbori" & " Kadana" Yojana kai Rivar par Aavel 6e?

A. Sabarmati
B. Tapi
C. Mahi
D. Banas

✔Q30. C

📚Q31. Rupen River Niche ma Thi kaya District ma thai ne Kutchh na Ran ma Samai jay 6e?

A. Bk
B. Mahesana
C. Patan
D. All of the Above

✔Q31. D
www.gkhubzone.com
📚Q32. Niche aapel River & River Kinare Aavel City na Name ma kai Pair Wrong 6e?

A. Pushpavati = Modhera

B. Vishwamitri = Vadodara

C. Kapila = Navsari

D. Narmada = Bharuch

✔Q32. C

📚Q33. Dharoi Yojana kai River par Aavel 6e?

A. Sabarmati
B. Mahi
C. Tapi
D. Banas

✔Q33. A
Yakin darji
📚Q34. Sardar Sarovar ni Height Vadharava ni Manjuri Kone Aapi?

A. Narmada Dam Authority

B. Narmada Sarovar Authority

C. Sardar Sarovar Authority

D. Narmada Control Authority

✔Q34. D

📚Q35. Sardar Sarovar Bandh ni Height 138.68 Meter Karavani Manjoori kyare Aapi?

A. 12/1/2014
B. 12/3/2014
C. 12/6/2014
D. 12/9/2014

✔Q35. C

📚📝 ज्ञान  की  दुनिया📝📚
www.gkhubzone.com
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
💐Thanx For Join All Group Member........
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

📚📝 ज्ञान  की  दुनिया📝📚
By--Samirbhai

⭕Tomorrow Quiz⭕
🍃NAVNEET QUIZ🍃
🌸PAGE: 17 To 20🌸
Post by ---yakin darji(www.gkhubzone.com)
             --- jay ma sikotar
📚📝 ज्ञान  की  दुनिया📝📚

No comments:

Post a Comment